Kurs historii sztuki | Kraków

Maturalny kurs historii sztuki w Krakowie- Kompleksowe przygotowanie do matury z historii sztuki. Kursy prowadzone od podstaw pod kierunkiem specjalisty- doktora historii sztuki.

Matura z historii sztuki jest przedmiotem dodatkowo punktowanym podczas rekrutacji na studia architektury i kierunki artystyczne.

Maturalny kurs historii sztuki powstał w odpowiedzi na potrzeby uczestników przygotowawczych kursów na architekturę, ponieważ historia sztuki w programie nauki licealnej jest traktowana marginalnie.

Kurs historii sztuki do matury ma charakter otwarty i może w nich uczestniczyć każdy maturzysta przygotowujący się do matury z historii sztuki z myślą o jak najlepszych wynikach egzaminów maturalnych oraz egzaminów wstępnych na studia.

Po kursie wyniki matury z historii sztuki na poziomie rozszerzonym kształtują się w przedziale od 78 do 98 %.

Historyk sztuki Wojciech Szymański

historyk sztuki Wojciech Szymański
 • doktor historii sztuki Wojciech Szymański
 • Wykładowca i egzaminator:
  • Uniwesytetu Jagielońskiego
  • ASP w Krakowie
 • Uznany publicysta i krytyk sztuki
 • Kurator wielu wystaw i projektów artystycznych

Informacje o kursie historii sztuki

TERMINY

Do wyboru

 • Środa       | godzina: 18,00
 • Niedziela | godzina: 14,30

raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe

CZAS TRWANIA

Od początku października do egzaminu maturalnego w maju

Rozpoczęcie kursu

 • Pierwsza środa lub niedziela pażdziernika
GRUPY

do 10 osób

CENA

160 zł / mc

 • Termin uczestnictwa można zmieniać w trakcie trwania kursu
 • Nieobecności można odrabiać na drugim terminie lekcji w danym tygodniu zajęć.
 • W przypadku dłuższej nieobecności
  pracownia dysponuje materiałem video z zajęć oraz prezentacjami multimedialnymi, które mogą być pomocne w samodzielnej nauce opuszczonych lekcji kursu historii sztuki.
 • Istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie trwania kursu pod warunkiem wolnych miejsc.

Zapisy na kursy z historii sztuki

Uzupełnij formularz on-line i wyslij zapis na hsitorię sztuki

Kliknij:

Można również dokonać zapisu na maturalny kurs historii sztuki

 • Telefonicznie:
 • 600 190 205
 • 728 983 983
  arch. Łukasz Dziedzic
 • W pracowni:
 • Floriańska 47/1 Kraków
  w godzinach lekcji

Program kursu historii sztuki

kurs historii sztuki

Historia sztuki na kursie obejmuje zakres wiedzy i umiejętności zgodnie z wytycznymi do egzaminu maturalnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Kurs stanowi kompleksowe przygotowanie do matury.

Forma kursu

 • Wykłady dotyczące historii sztuk pięknych
  ilustrowane właściwymi dla poruszanej tematyki przykładami dzieł z epoki w formie prezentacji multimedialnej
 • Dodatkowo ćwiczenia z wykorzystaniem nabytej wiedzy w konkretnych przypadkach zadań egzaminów maturalnych.
 • Dla uczestników kursu historii sztuki przygotowano dodatkowe materiały dydaktyczne do samodzielnej nauki.

Historia sztuki do matury

Program kursu maturalnego jest ułożony chronologicznie.
Porządkuje zagadnienia i ugruntowuje wiedzę niezbędną podczas egzaminu maturalnego z historii sztuki.

Obejmuje swoim zakresem

 • Epoki w sztukach pięknych | style, kierunki i nurty oraz ich periodyzację
  • prehistorię | starożytność | sztukę antyczną | średniowieczną | nowożytną | nowoczesną
  • w malarstwie, rzeźbie oraz architekturze | style architektoniczne
 • Rozpoznawanie dzieł sztuk pięknych:
  • malarskich | rzeźbiarskich |graficznych |użytkowych |architektonicznych
  • ich autorów: artystów, architektów lub mecenasów
 • Techniki artystyczne
 • Specjalistyczną terminologię
 • Najważniejsze wydarzenia historyczne, które miały wpływ na sztukę

Przekazywane informacje to nie tylko sucha wiedza, ale i ciekawostki uzupełniające kontekst historyczny, bez których nie udałoby się w pełni zrozumieć specyfiki każdej epoki.

Rozwiązywanie matur z historii sztuki

Poza wiedzą o historii sztuki, kurs realizuje ćwiczenia praktyczne,
które przygotowują do poprawnego rozwiązywania zadań egzaminu maturalnego z historii sztuki:

 • Opis i analiza dzieła sztuki
 • Rozwiazywanie arkuszy maturalnych
 • Testy z wiedzy o sztuce

Galerie rysunków architektonicznych

Wysoki poziom rysunkowy osiągany przez Naszych kursantów stanowi najlepszą rekomendację kursu rysunku.

Jedna z nawiększych w Polsce galeria rysunku architektonicznego

Zapisy na kurs
 • Zapisz na kurs:
 • Wybierz kurs: Wybierz intensywność: Wybierz kierunek:
  Kliknij: